Archiwum

Epidemia ślepoty XXI wieku

Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (ang. Age-related macular degeneration, AMD) to główna przyczyna nieuleczalnej ślepoty u osób po 50. roku życia w krajach rozwiniętych. Szacuje się, że liczba chorych na AMD w Polsce wynosi około 1,5 mln, z czego postać wysiękowa (gorsza dla pacjenta)…
Więcej

Symbol koźlego uporu

Z lekarskiej wokandy W jednej ze swoich przypowieści dobry wojak Szwejk o przymiocie wierzyciela kapelana polowego Katza wyraził się w taki oto sposób: „Wytrwały jak niejaki Bouszek z Libni. Osiemnaście razy w ciągu jednego wieczora wyrzucili go u „Exnerów”, a on po każdym wyrzuceniu wracał, że…
Więcej

Szaleństwa nie będzie

Dobra zmiana szczęśliwie ukończyła już wiek niemowlęcy. Czy rząd zdecyduje się na przejęcie szpitali od samorządów terytorialnych? To niewykluczone.

Stawiam kropkę nad i

z Grzegorzem Pietrasem, ginekologiem z Katedry i Kliniki Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, rozmawia Anna Augustowska

Nowelizacja listy leków refundowanych – listopad 2016 r.

Od 1 stycznia 2017 r. nowelizacje list refundowanych będą się odbywały co 3 miesiące. W porównaniu z listą wrześniową obecnie dodano 131 produktów leczniczych, a dla 67 produktów dodano wskazanie off-label, czyli poza zarejestrowanym wskazaniem. W obwieszczeniu listopadowym nie znalazły się 22 produkty lecznicze dotychczas…
Więcej

Lubelska Szkoła Radiologii Stomatologicznej

W dniach 21-23 października 2016 r. w Lublinie odbyła się konferencja naukowa „Nowe horyzonty radiologii stomatologicznej”. Organizatorem konferencji była prof. Teresa Katarzyna Różyło, kierowniczka Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie. Pierwsza pracownia Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej została utworzona w Lublinie w październiku 1976 r., w strukturach ówczesnego…
Więcej

Wnioski do NFZ na recepty refundowane

W oparciu o aktualne wiadomości, uzyskane w OW NFZ w Lublinie, informuję, że termin składania wniosków w NFZ uprawniających do wystawiania recept refundowanych został przedłużony do 30 czerwca 2017 r.   Wszyscy lekarze, korzystający z uprawnień do wystawiania recept refundowanych dla celów komercyjnych (gabinety prywatne) lub…
Więcej

Zaszczepmy w sobie szczepienia

z Barbarą Hasiec, ordynatorem Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie, rozmawia Jerzy Jakubowicz

Biegli na linii strzału

Według obecnych dostojników z resortu sprawiedliwości, biegli lekarze odgrywają w procesach sądowych zbyt ważną rolę, by to zadanie powierzać osobom niekompetentnym, czy wręcz hochsztaplerom. Czyżby dziś w sprawach trudnych i napakowanych piętrowymi wątpliwościami, o wyrokach decydowali lekarze zamiast niezawisłych sądów?