Archiwum

Lekarzu – nie daj się oszukać!

Lekarz coraz częściej staje się celem naciągaczy i oszustów. Część z nas ulega presji coraz to sprytniejszych naciągaczy, chociaż powinniśmy zignorować sprawę lub w uzasadnionym przypadku złożyć w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Lubelski CUD już wkrótce!

W Lublinie powstaje jedno z 12 w kraju Centrów Urazowych dla Dzieci (CUD). Będzie częścią Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

Trzeba słuchać, co mówi pacjent

z dr n. med. Magdaleną Chrościńską-Krawczyk, kierownikiem Polikliniki Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, krajowym koordynatorem Europejskiej Akademii Niepełnosprawności u Dzieci,
rozmawia Jerzy Jakubowicz

Radiologia? To z europejskim dyplomem

z Krzysztofem Pyrą, specjalistą z zakresu radiologii z Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii SPSK nr 4 w Lublinie, rozmawia Anna Augustowska

Punkty już bez limitów

11 sierpnia br. minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zmienił rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Powiało nadzieją na kres nieporozumień podczas rozliczania punktów edukacyjnych w okresie czteroletnim.

Porozumienie Zawodów Medycznych

„Ratuj się, bo kto pomoże” – to akcja, którą na miesiąc przed ogólnopolskim protestem w Warszawie, przeprowadzili 27 sierpnia br. w centrum Lublina przedstawiciele Porozumienia Zawodów Medycznych, do którego należą m.in. lekarze rezydenci, pielęgniarki, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni i dietetycy a także perfuzjoniści.