Odeszli…

Grażyna Mardarowicz (1951-2016)

  Grażyna Mardarowicz z domu Rejmak urodziła się Kielcach. Na studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej przyjechała do Lublina. Studia w latach 1969-1975 zakończyła odebraniem dyplomu z wyróżnieniem. Od III roku studiów – jako członek Studenckiego Koła Naukowego – związana była Kliniką Chorób…
Więcej

Stanisław Zderkiewicz (1931-2016)

W swoim długim życiu musiał się zmagać z ogromnymi nieraz przeciwnościami losu. Wojnę spędził w rodzinnym Pińsku w ciągłym lęku przed wywózką na Sybir przez Sowietów jako syna oficera Wojska Polskiego. Przeciwności losu nie oszczędził Mu okres powojenny. Ze względu na pochodzenie, poglądy…
Więcej