Orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Rzeszowie

Pełna treść orzeczenia, uzasadnienie i zarządzenie Przewodniczącego Sądu Lekarskiego w Rzeszowie